In de toekomst een vertrouwenspersoon.


Als stichting vinden we dat we verplicht zijn om alle leden een -zoals dat heet- veilige omgeving te bieden. Je moet bij ons met plezier kunnen Carnaval vieren, voorbereiden op Carnaval of op welke manier dan ook actief binnen de stichting kunnen zijn., zonder allerlei knagende gedachten over de manier waarop we met elkaar omgaan. Als extra voorzorg gaan we nu de functie van Vertrouwenspersoon ingerichten. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht als je ziet of een sterk vermoeden hebt dat er iets mis is in de manier waarop leden met elkaar of met jou omgaan.

Later volgt er mee.

15-06-2022